Doneren

Wordt donateur!

U kunt uw gift overmaken op NL59 RBRB 0943 9774 60 t.n.v. Stichting
Poorany Foundation, Schagen.

U kunt Stichting Poorany Foundation op de volgende manier steunen:

Eenmalige gift
Periodieke gift

1. Eenmalige gift

Bij een eenmalige gift kan de donateur de gedane gift aftrekken in de inkomstenbelasting, onder de persoonsgebonden aftrek.
Voor een eenmalige gift geldt een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw verzamelinkomen, met een minimum van € 60, waarbij het meerdere mag worden afgetrokken in de inkomstenbelasting. Het maximum bedraagt 10% van het verzamelinkomen. Is uw gift groter dan dit bedrag, dan is het meerdere niet aftrekbaar.
Het verzamelinkomen is het totale inkomen van box 1, box 2 en box 3. Let op! Heeft u een fiscaal partner dan telt het inkomen van de partner ook mee bij de berekening van het verzamelinkomen.

2. Periodieke gift

U kunt Stichting Poorany Foundation ook steunen met een periodieke gift, ook bekend als lijfrenteschenking. Bij een periodieke gift geldt het drempelbedrag en het maximum van een gift niet. Dit is fiscaal voordeliger dan een eenmalige schenking. Iedere euro van de periodieke gift is geheel aftrekbaar. Dit kan leiden tot een maximaal belastingvoordeel tot 52%. De ondersteuning van ons werk kunt u voortzetten via een legaat, waarin nog een aantal jaren de ondersteuning kan worden vastgelegd als de periodieke gift vanwege overlijden is komen te vervallen.

Een periodieke gift moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

De gift is vastgelegd in een overeenkomst periodiek schenken met Stichting Poorany Foundation;
De donateur dient minimaal jaarlijks een bedrag te schenken;
De donateur dient minimaal vijf jaar achtereenvolgens dit bedrag te schenken;
De jaarlijkse schenking dient ieder jaar nagenoeg gelijk te zijn.

Overeenkomst met Stichting Poorany Foundation. Klik hier voor het Formulier: Overeenkomst Periodieke gift in geld (pdf). Je hoeft alleen onderstaand formulier uit te printen, in te vullen en op te sturen naar:

Stichting Poorany Foundation
Eksterstraat 2
1742ES, Schagen

De formulieren worden door Stichting Poorany Foundation ondertekend en worden voorzien van een transactienummer. U ontvangt daarna het formulier exemplaar voor de schenker van ons terug.

 U kunt uw gift overmaken op NL59 RBRB 0943 9774 60  t.n.v. Stichting Poorany Foundation, Schagen.

U kunt ook hier klikken om contact met ons op te nemen.