Aanleiding

De Stichting Poorany is opgericht vanuit de gedachte dat de groei en welvaart van een ontwikkelingsland als (Zuid-) India en Sri Lanka substantieel zullen toenemen door te investeren in het primaire onderwijs aan kinderen.
De overheden van Sri Lanka en India hebben geen kapitaal om te investeren in onderwijs voor alle kinderen. Ze beperken zich tot een aantal basisfaciliteiten. Veel moet door de ouders van de kinderen zelf worden betaald. Er wordt geen salaris betaald en er wordt niet geïnvesteerd in gebouw en voorzieningen. Leerkrachten hebben in financieel opzicht de ouders nodig en zijn genoodzaakt een andere of tweede baan te aanvaarden. Hierdoor werkt het onderwijs niet goed.

Wat willen wij?
De Stichting wil financiële steun verschaffen aan deze school om op die manier goed onderwijs mogelijk te maken. Zodoende kan hun achterstandspositie verbeterd worden en kunnen ze geholpen worden om als een zelfstandig en volwaardig burger deel te nemen aan de maatschappij.

Onze doelen
1. Het realiseren van stenen schoolgebouwen.
2. Watervoorziening met schoon water in school.
3. Faciliteren van leermiddelen.
4. Schoon toilet.

Doneer!

Steun de stichting en help

Google Maps